آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف
مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و املاک ۳۱ تیر، مالیات بر ارزش افزوده ۳۱ مرداد و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات مشاغل، ۱۵ مرداد است

یه گزارش افق لرستان، مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: ۳۱ تیر آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد ۱۴۰۲، مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، املاک و اجاری اشخاص حقیقی است.

حجت صالحی افزود:همچنین ۳۱ مرداد نیز آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار (دوره اول ۱۴۰۳) است.

صالحی در ادامه با اشاره به وجود ۸۰ هزار مؤدی اشخاص حقیقی مشمول تبصره ۱۰۰ در استان گفت: مالیات حدود ۵۰ هزار مؤدی صفر است و مالیات حدود ۱۸ هزار مؤدی زیر ۵ میلیون است.

وی گفت: در مجموع ۸۵ درصد مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ مالیات صفر و کمتر از ۵ میلیون دارند.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان افزود: مؤدیان گروه‌های دوم و سوم تبصره ماده ۱۰۰ که فروش آنها در سال گذشته کمتر از ۱۸ میلیارد تومان بوده و در مشاغل مشارکت مدنی که فروششان کمتر از ۳۶ میلیارد تومان در سال بوده می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

لازم به ذکر است که ۱۵ مرداد نیز آخرین مهلت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ یا ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل است.