آماده سازی و توزیع بیش از ۲۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند مناطق محروم لرستان
آماده سازی و توزیع بیش از ۲۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند مناطق محروم لرستان
مدیر مخابرات منطقه لرستان از توزیع بیش از ۲۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند مناطق محروم لرستان خبر داد

به گزارش افق لرستان شمسی فر اظهار کرد: توزیع بسته‌های لوازم التحریر، در راستای ترویج علم و دانش و به منظور عمل به اصل مسئولیت اجتماعی، توسط مخابرات منطقه لرستان تهیه و توزیع گردید.

وی افزود : همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و با توجه به حضوری شدن مدارس و کاهش همه گیری بیماری کرونا، در راستای انجام برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت، تعداد ۲۰۰ بسته لوازم التحریر و اقلام کمک تحصیلی در دوبخش ابتدایی و دبیرستان ،توسط این شرکت در روستاهای محروم توزیع گردید.

گفتنی است: شرکت مخابرات ایران همزمان با شروع سال تحصیلی ، دو هزار بسته لوازم التحریر در کشور توزیع نمود.