احیا ۲۳۹ واحد تولیدی بخش کشاورزی لرستان در دولت سیزدهم
احیا ۲۳۹ واحد تولیدی بخش کشاورزی لرستان در دولت سیزدهم
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت : در دولت سیزدهم تاکنون ۲۳۹ واحد تولیدی راکد در استان لرستان احیا و به چرخه تولید بازگشتند

به گزارش افق لرستان، سید عماد شاهرخی با اشاره به نقش مهم واحدهای تولیدی در توسعه کشاورزی به خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین گفت : از دو سال گذشته تاکنون این تعداد واحد تولیدی در بخشهای مختلف کشاورزی رفع مشکل شده و احیا شدند .

وی افزود: در این تعداد واحد تولیدی ۷۹۴ نفر مشغول بکار شده و اشتغالزایی مهمی صورت گرفته است .

شاهرخی ادامه داد: تعهد اشتغال استان در بخش کشاورزی ۳۰۳۸ نفر بوده که از این تعداد ۲۲۱۳ نفر ثبت سامانه رصد شده و ۷۳ درصد از سهم تعهد اشتغال استان در این حوزه محقق گریده است .

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در ادامه با بیان اینکه جهاد کشاورزی در بحث تسهیلات تبصره ۱۸ بسیار موفق عمل نموده اظهار داشت : در بند الف تسهیلات تبصره ۱۸ جهاد کشاورزی استان از ۳ بانک عامل کشاورزی ،توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان اعتبار داشته که ۱۲۵ طرح به بانکهای عامل معرفی شده است .

عماد شاهرخی میزان اعتبار ۱۲۵ طرح معرفی شده به بانکها را ۳۴۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت : از این تعداد طرحها ۵۹ طرح معرفی شده در مسیر پرداخت قرار گرفته و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز تاکنون پرداخت شده است.