اختصاص ۱۵۱ میلیارد تومان یارانه کود به لرستان
اختصاص ۱۵۱ میلیارد تومان یارانه کود به لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اختصاص ۱۵۱ میلیارد تومان یارانه کود به استان خبر داد

به گزارش افق لرستان،سید عماد شاهرخی در دهمین جلسه ستاد زراعت و بیمه محصولات کشاورزی استان، گفت: دولت برای سال زراعی جاری ۱۵۱ میلیارد تومان بابت کودهای فسفاته و پتاسه در قالب یارانه به کشاورزان اختصاص داده که ۷۰ درصد هزینه کودها توسط دولت پرداخت و ۳۰ درصد آن سهم پرداخت کشاورزان می باشد.

وی درخصوص میزان کود توزیع شده در استان افزود؛ میزان سهمیه کود (اوره، فسفاته و پتاسه) لرستان ۹۴,۵۶۰ تن می‌باشد که از این میزان ۶۵ درصد آن(۵۷,۰۰۰ تن) جذب و این روند همچنان ادامه دارد و هیچگونه کمبودی در این حوزه وجود ندارد.

شاهرخی بر ضرورت استفاده کشاورزان هم استانی از کودهای فسفاته و پتاسه به جهت افزایش عملکرد تأکید کرد و گفت:توصیه می شود که کشاورزان عزیز جهت توسعه ریشه، افزایش پنجه زنی، مقاومت گیاه و در نهایت افزایش عملکرد از کودهای فسفاته و پتاسه به میزان ۱۰۰ کیلوگرم برای هر هکتار گندم، جو و کلزای آبی و برای محصولات مذکور در کشت های دیم میزان ۵۰ کیلوگرم همزمان با کاشت این محصولات استفاده نمایند.

وی همچنین از کشاورزانی که در زمان کاشت از کود فسفاته استفاده نکرده اند خواست،برای مناطق معتدل و گرم میزان ۵۰ کیلوگرم کود کلرورپتاسیم گرانوله بصورت سرک در فواصل زمانی بهمن و اواسط اسفندماه و برای مناطق سردسیری به همین میزان در فواصل زمانی اسفند تا فروردین ماه همزمان با کودهای ازته(اوره یا کود سفید) استفاده کنند.