استیلای ژورنال،ژورنالیست،ژورنالیسم بر وقایع جامعه امروز…!!!
استیلای ژورنال،ژورنالیست،ژورنالیسم بر وقایع جامعه امروز…!!!
ذهنی خلاق،چشمی تیزبین،اراده ای مصمم ،هوشی سرشار، به همراه پتانسیل های سوژه یاب، در کنار هم قرار میگیرند، تا شاهد ظهور یک روزنامه نگار متبحر و متخصص باشیم...!!!

یادداشت مسعود طولابی / افق لرستان، جامعه های آرمان گرا که به دنبال ایدئالیسم می باشند ،می بایست ژورنالیست های خود را مغتنم بشمارند…

روزنامه نگار در راه پیشبرد هرچه بهترِ زیرساخت های سازنده جامعه ،از جمیع جوانب بهره می برد ، وی در زمان و مکانی مناسب، تصمیمی سرنوشت ساز میگیرد و به گونه ای حیرت انگیز ،همراه با وسواسی سازنده ،جهت خلق یک اثر ماندگار و کارآمد ،از تمام انرژی درونی خود استفاده میکند…!!!

تصمیمات ایشان فارغ از احساسات و لبریز از منطق است ، همواره خود را عاری از هرگونه خودکامگی و خودشیفتگی در ثبت نهایی نتیجه می داند…!!!

در چنین جوامع ای، روزنامه نگاران صائب نظر و متعهد با نگاهی کنکاش گونه ،تمام جزئیات اتفاقات روز را تحت نظر دارند تا خود را مطالبه گری کنش محور معرفی کنند…!!!

حاصل این نکته بینی و حساسیت های دلسوزانه آن می شود که ما، لحظه به لحظه شاهد ارتقا و پیشرفت آن جامعه در تمامی زیرساخت های اجتماعی ،سیاسی،پژوهشی عمرانی،فرهنگی،هنری،ورزشی و… باشیم…!!!

برای بررسی عملکرد این شخصیت ها در جامعه ، می بایست با دقت فراوان و به صورت حرفه ای ،خبر ها را دنبال کرد ،تا شاهد آنالیز متخصصانه،دقت موشکافانه،نگاه متخصصانه ،تصمیم متبحرانه ای شویم،و این نوع عملیات موفق ،حاصل عملکرد یک نابغه ی خبری می باشد…!!!

لازم به ذکر است که
این اعمال در روند بهبود حرکات نسبتآ مثبت و جلوگیری از گسترش خطاهای جبران ناپذیر نقش بسزایی ایفا میکند…!!!

این اشخاص با ادراک کامل و خودآگاهانه ،در مسیری قدم می گذارند که سرشار از حوادث تلخ و شیرین است ،و در این راه مقتدرانه برای ایجاد سازندگی ،پیشرفت و بلوغ جامعه خود را صرف و هزینه می کنند…

ایشان با بینش بالایی که دارد، بصورت منظم و از قبل طراحی شده ،دست به عملکردی بنیادین می زند و پیشرفت جامعه را بیش از پیش رو به جلو سوق میدهد…!!!

وجود روزنامه نگاران و خبرنگاران در دنیای امروز بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
نقش بازدارنده ،از نوع مثبت و روبه جلو ماهیت خاصی به آنها داده ،که با اطلاع رسانی جامعه را در مسیرحقیقت قرار می دهند…!!!

زیرا در روزگاری زندگی میکنیم که، می بایست حرکات برخی از دست اندرکاران مهم جامعه زیر نظر باشد، تا با بی احتیاطی از اقتدار به انفعال سقوط ننمایند.

در راهی که ژورنالیست متخصص و متعهد قدم می گذارد ،ابتضال مدیریتی بی معنا می شود، زیرا تمام حرکات منفعلانه،مبتذلانه،منزجرانه مسئولِ انجام امور درجامعه، زیر ذره بین دقت زوم شده است، و حتی برای حرکات تخریب کننده و غیر حرفه ای که نسنجیده صورت میگیرد ، می بایست طراحان آن، پاسخی قانع کننده و موضعی در خور شان جامعه ارائه نمایند…!!