انتخاب هیات رئیسه شورای شهر دورود
انتخاب هیات رئیسه شورای شهر دورود

به گزارش پایگاه خبری افق لرستان، صبح امروز مراسم انتخابات هیئت رئیسه شورای ششم شهر دورود در سالن فرمانداری برگزار و حسن پیامنی با اکثریت آرا به‌عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد. حسن پیامنی به عنوان رئیس شورای شهر دورود مهدی عاروان به عنوان نایب رئیس سلیمان دیناری به عنوان منشی  

به گزارش پایگاه خبری افق لرستان، صبح امروز مراسم انتخابات هیئت رئیسه شورای ششم شهر دورود در سالن فرمانداری برگزار و حسن پیامنی با اکثریت آرا به‌عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.

حسن پیامنی به عنوان رئیس شورای شهر دورود

مهدی عاروان به عنوان نایب رئیس

سلیمان دیناری به عنوان منشی