انتصاب رئیس هیأت شمشیربازی لرستان
انتصاب رئیس هیأت شمشیربازی لرستان
محمد امین خسروی به عنوان رئیس هیأت شمشیربازی لرستان منصوب شد

به گزارش افق لرستان، رئیس فدراسیون شمشیربازی کشور با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، محمد امین خسروی را به عنوان رئیس هیأت شمشیربازی لرستان منصوب کرد.