انجمن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان لرستان در شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم کار و تلاش استان حائز رتبه گردید
انجمن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان لرستان در شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم کار و تلاش استان حائز رتبه گردید
شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش استان لرستان در حسینیه حبیب بن مظاهر خرم‌آباد به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید

به گزارش افق لرستان، در این مسابقات که در دو بخش بانوان و آقایان برگزار گردید انجمن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان لرستان با کسب دو رتبه در رشته‌های مفاهیم و قرائت جزو برترین‌های مسابقات شد.

سرکار خانم صغری سپهوند نفر دوم رشته مفاهیم و سرکار خانم پرستو آزادفر نفر سوم رشته قرائت.

این مسابقات با حضور شرکت کنندگانی در چهار رشته شامل قرائت، حفظ کل، حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء و مفاهیم با حضور ۲۵ شرکت کننده در خرم آباد برگزار شد.