ایجاد شهرک های صنعتی و گسترش خود اشتغالی
ایجاد شهرک های صنعتی و گسترش خود اشتغالی
خود اشتغالی در شهرهای رو به توسعه و در حال گسترش ،باعث  پیشرفت و ایجاد انگیزه در بین نیروی جوان می شود

یادداشت مسعود طولابی / افق لرستان،دسترسی به ابزار ،ایجاد شغل های جدید، معرفی پروژهای در حال توسعه به جامعه باعث به حرکت درآمدن چرخه اقتصاد می شود، و زمانی که این اقدام به خوبی صورت پذیرد،شاهد افزایش انگیزه،کارآفرینی، جذب نیروی جوان،کسب درآمد ،افزایش تولیدات داخلی،استخراج منابع داخلی، افزایش صادرات و کاهش واردات خواهیم بود.

در این میان کارشناسان با ایجاد کلاس های برنامه ریزی شده ،می بایست به جدیت هرچه تمام به معرفی شغالهای شناخته نشده در بین جامعه بپردازند.

بطور مثال برخی از شغل ها هستند که در جامعه ما کماکان گم نام و مخاطب فراوانی ندارند،اگر با ذکر مثال بخواهیم به معرفی یکی از این مشاغل پر درآمد بپردازیم،میتوان به ایجاد شغل های مختلف در زمینه پسماند اشاره کرد.

دولت با هدایت نیروی جوان به خوداشتغالی می تواند کمک شایانی به چرخه اقتصاد داخلی بنماید.

از دیگر فواید ایجاد شهرک های صنعتی و خود اشتغالی ،میتوان به موضوعاتی همچون کاهش بودجه بخش دولتی در خصوص استخدامات نیروی کار اشاره کرد،اگر نیروی جوان دسترسی به کسب درآمد خود ساختگی داشته باشد،دیگر کمتر به فکر مشاغل دولتی و کسب حقوق از سوی وزارتخانه ها می افتد
که این موضوع سه جنبه مثبت دارد.

اول اینکه در برخی از بخش های بودجه صرفه جویی شده است .

دوم اینکه نیروی جوان با ایجاد شغل جدید به چرخه اقتصاد و رشد نقدینگی کمک شایانی نموده است.

سوم اینکه تعدادی نیروی دیگر در شغل ایجاد شده مشغول به فعالیت می شوند که باز هم این موضوع به نفع دولت می باشد زیرا دیگر دغدغه ایجاد اشتغال برای آن دسته از نیروها را ندارد.

البته مهمترین بخش ایجاد شهرک های صنعتی و گسترش خود اشتغالی این است که نقش دلال ها در بحث مواد اولیه و فروش کالای تولید شده توسط دولت و مقامات مسئول از بین برود زیرا مهمترین بخش تولید داشتن مواد اولیه است ،که اگر آن وجود نداشته باشد عملا چرخه تولید متوقف خواهد شد.

البته این موضوع شامل حال تولیداتی می شود که نیازمند داشتن مواد اولیه است.
یکی دیگر از وطایف دولت خرید کالای تولید شده و فروش مدیریت شده ان به داخل و خارج کشور می باشد.

اگر این پروسه به خوبی اجرا شود ما شاهد رشد چشم گیری در بحث ایجاد اشتغال،جذب نیروی جوان ،کاهش واردات،و افزایش صادرات خواهیم بود.ش