بازار سیاه گریبان گیر بیماران بیمارستان تامین اجتماعی
بازار سیاه گریبان گیر بیماران بیمارستان تامین اجتماعی
اداره کل بازرسی استان به گوش باشد که زمزمه هایی از سوداگری در بیمارستان تامین اجتماعی به گوش می رسد...!!!

یادداشت /  پرستو آزادفر، این روزها شاهد پدیده ای باور نکردنی در سطح استان و شهرستان خرم آباد هستیم که انسانیت را زیر سوال برده است!!!

فروش نوبت های اینترنتی متخصصان بیمارستان تامین اجتماعی تبدیل به شغلی پر سود شده است .

بعضا مشاهده شده است ،برخی اشخاص معلوم الحال بصورت ثبت آگهی فروش نوبت، در برنامه دیوار اقدام به فروش نوبت های اینترنتی متخصصان بیمارستان تامین اجتماعی میکنند.

در این میان بیمارستان تامین اجتماعی طی فراخوان و اگهی اعلام میدارد که ثبت نوبت بصورت اینترنتی در ساعاتی خاص قابل انجام می باشد.

اما وقتی در ساعت مورد نظر به سایت نوبت دهی مراجعه میکنیم ،اعلام میدارد نوبت ها پر شده است و رزرو وجود ندارد…!!!

آیا مدیریت بیمارستان تامین اجتماعی برنامه ای برای جلوگیری از این سوداگران ندارد…؟

تامین اجتماعی برای راحتی و آسایش بیماران تاسیس شده است ، اما با این نوع مدیریت ، اثری از تآمین ، آسایش و راحتی وجود ندارد …!!!