برگزاری جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی راهیان نور لرستان
برگزاری جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی راهیان نور لرستان
جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی راهیان نور لرستان در خرم آباد برگزار شد
به گزارش افق لرستان، استاندار لرستان در این جلسه گفت: راهیان نور یکی از برنامه‌های بسیار جدی و مورد تأکید رهبر انقلاب است که تأثیر بسیار زیادی بر روحیه فرهنگ ایثار و شهادت جامعه دارد.
ابوطالب شفقت افزود: داشتن اردوگاه در خوزستان، تولید محتوای غنی و اعزام به اردوهای راهیان نور برای استان ما مهم است که اقدامات لازم برای این موضوعات در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.