بصیرت خبرنگاران در تجزیه و تحلیل موضوع…
بصیرت خبرنگاران در تجزیه و تحلیل موضوع…
خبرنگاران عضو لاینفک جامعه امروز ما هستند...!!!

یادداشت رضا عصمتی /افق لرستان، ایشان خود را متعهد به ماموریتی میدانند، که در این راه آگاه سازی از اصلی ترین اصول به شمار می رود…

این راه پر از دغدغه های است که مطالبه گری و کنشگری را به بالاترین درجه خود می رساند…!!!

در جوامع امروز ،آگاهی از پیرامون و حتی در جریان قرار گرفتنِ رویدادهای روزمره،نیاز هر انسان می باشد…

تیک تیک ثانیه هایی که ما پشت سر میگذاریم آبستن هزاران هزار رخداد و خبر می باشد، در این لحظه خبر نگاران با سلاح خود که قلم نام دارد ، با سرعتی مافوق تصور در متن رویداد قرار میگیرند ،و حادثه را تصویر سازی میکنند ، به گونه ای که از آن خبری بسیار مهم تهیه شود.

خبرنگار باید در کار با سبک ها و تجهیزات فنی قدیمی و مدرن راحت باشد. به بیان دیگر باید از توانایی ­های لازم از قبیل آشنایی با دوربین، آشنایی با تصویربرداری و صدا برداری، تدوین نوارهای صوتی و تصویری، نوشتار، گردآوری و ضبط منابع، آشنایی کامل با کامپیوتر، مهارت کار با اینترنت و  دسترسی به پل های ارتباطی و همچنین راهبری مصاحبه­ های رادیویی و تلویزیونی و برخوردار باشد.
در راهی که خبرنگار قدم برمیدارد دو اصل همیشه بیش از پیش می بایست مورد عمل قرار بگیرد …!!!

۱-صداقت
۲- پشتکار

این دو نقش بسزایی دارند، اگر خبر نگار در ایراد خبر فاقد صداقت باشد ،کالبد خبر از واقعیت خود دور می شود و در مسیری جعلی قرار میگیرد .

و اگرخبرنگار پشتکار خود را از دست دهد ،نقش عملیاتی وی از بین خواهد رفت و از مسیر خبری دور و خارج خواهد شد.

بصیرت خبرنگار در تجزیه و تحلیل موضوع می بایست به گونه ای باشد که مخاطب در کوتاه ترین زمان به عمیق موضوع پی ببرد …!!!

خبرنگاران فارق از هرگونه منفعت شخصی ،بی واسطه و چشم داشت می بایست حقیقت اخبار را به اگهی عموم برسانند…

لازمه خبرنگار خوش ذوق بودن، داشتن سطح اگاهی و علم به همراه دانش بالا می باشد

آشنایی با نگارش و تنظیم خبر در نوشتن متن یا مخابره آن بسیار مهم و حائز اهمیت است ، امروزه خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها و بخش‌های ممتاز خبری به کلمات ، واژه ها ،عبارت های خبری بسیار توجه دارند،زیرا بار روانی برخی از کلمات تاثیر ویژه دارند، نگارش درست و بدون غلط برای زبان معیار و ایجاز در جمله بندی مهارتی است که خبرنگار باید با آن آشنا و همواره از آن استفاده نماید.

هر جامعه ای که خبرنگاران متعهد و مخلص را در خود پرورش میدهد ،روز به روز به سمت پیشرفت سوق پیدا میکند …
در چنین جامعه ای مطالبه گری به یک وظیفه ی عمومی و تلاشی مضاعف تبدیل می شود تا ان جامعه را به مدینه فاضله ای تبدیل کند که آرزوی هر شخص می باشد…