بهره مندی ۳۳ هزار لرستانی از دوره های سوادآموزی
بهره مندی ۳۳ هزار لرستانی از دوره های سوادآموزی
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش لرستان گفت:۳۳ هزار و ۱۰۳ هزار سواد آموز لرستانی در دولت سیزدهم از دوره های سوادآوزی استان بهره مند شدند

به گزارش افق لرستان، به نقل خبرگزاری صدا وسیما، منصور بازگیر با اشاره به اینکه در راستای توسعه عدالت آموزشی و گسترش و اشاعه آموزش های سوادآموزی در دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی انجام شده ، افزود: در این  مدت آمار بی سوادی در روستاها و همچنین میان زنان به قدری کاهش یافته که نمود عینی آن را می توان در شرکت گسترده دختران در آزمون های سراسری مشاهده کرد و در لرستان نیز قبولی بی نظیر بالای ۶۰ درصدی بی سوادان و کم سوادان ثبت شده است.

وی با اشاره به سه مرکز یادگیری محلی دولتی در شهرستان های خرم آباد ناحیه ۲ و دو مرکز در الشتر گفت:در استان هفت مرکز یادگیری محلی دولتی وجود دارد.

بازگیر به ارائه طرح های مختلف سواد آموزی در استان  اشاره کرد و افزود: برای تحت پوشش بردن طرح های مختلف سواد آموزی در دولت سیزدهم در قالب طرح ریاست جمهوری زنان و دختران عشایری یک هزار و ۴۰۰ نفر،در قالب طرح نماز کلید بهشت ۱۲ هزار و ۵۹۷ نفر، اجرای طرح خواندن با خانواده دو هزار و ۲۷۴ نفر ، ۱۵۰ حلقه کتابخوانی، مسابقات انشاء نویسی سه هزار و ۲۴۴ نفر و مسابقات کتابخوانی سه هزار و ۲۵۳ نفر تحت پوشش قرار گرفتند.

وی گفت: چهار هزار و ۹۰۰ ساعت توانمند سازی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی، تشویق سواد آموزان برتر در طرح ها و فعالیت های مختلف و اهدای جوایز در مراحل شهرستان و مناطق، استان و کشور از دیگر برنامه های سواد آموزی استان در دولت سیزدهم بوده است.

بازگیر افزود:همچنین امسال ۱۳ هزار و ۶۴۳ نفر و در سال گذشته ۱۰ هزار و ۸۰۸ نفر و در سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ نیز هشت هزار و ۶۵۳ نفرتحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته که در مجموع در مدت سه سال گذشته ۳۳ هزار و ۱۰۴ نفر تحت پوشش قرار گرفته است.