تجهیز آزمایشگاه دامپزشکی لرستان به انجام تست آنکارا
تجهیز آزمایشگاه دامپزشکی لرستان به انجام تست آنکارا
مدیرکل دامپزشکی لرستان از تجهیز آزمایشگاه این اداره کل به تست «آنکارا» خبر داد

به گزارش افق لرستان، دکتر مصطفی زبردست با اعلام این خبر گفت: با پیگیریهای صورت گرفته برای اولین بار آزمایشگاه این اداره کل به «تست آنکارا» مجهز شد.

وی افزود: در جهت حمایت از صنعت طیور استان، با پیگیریهای بعمل آمده موفق به تهیه کیت تشخیص بیماری «آنکارا» به عنوان بیماری بسیار کشنده در صنعت طیور شده ایم.

زبردست در پایان گفت:این بیماری جزء بیماریهای نو پدید صنعت طیور است که در صورت بروز سبب تلفات بسیار بالایی می شود، لذا هدف از تجهیز آزمایشگاه،تشخیص بموقع بیماری «آنکارا» در این صنعت می باشد.