تخریب ۵ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی خرم آباد
تخریب ۵ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی خرم آباد
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: پنج بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی خرم آباد تخریب و بیش از یک هزار متر مربع از این اراضی به چرخه تولید بازگشت

به گزارش افق لرستان،مرادی فر با اشاره به قلع و قمع پنج بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی خرم آباد گفت: با تخریب این بناها، بیش از یک هزار متر مربع از اراضی کشاورزی روستا‌های زرین چغا و روستا‌های دهستان رباط نمکی بخش مرکزی خرم آباد به چرخه تولید بازگشت.

وی افزود: این عملیات با هدف اجرای احکام قطعی صادر شده از محاکم قضایی، دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان تأکیدکرد: با متخلفان برای هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی برخورد قانونی می‌شود.

به گفته مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان هم از ابتدای امسال تاکنون ۳۷۹ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در استان شناسایی شده که ۳۷ مورد آنها به وسعت ۹ هکتار به بخش کشاورزی برگردانده شد.

میردریکوند افزود: امسال همچنین ۲۶ بنای غیر مجاز حکم قطعی گرفتند که با حضور مسئولان قضایی تخریب و سه هزار متر از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.