ثبت بیش از ۱۲ هزار رویداد تولد در لرستان
ثبت بیش از ۱۲ هزار رویداد تولد در لرستان
مدیرکل ثبت احوال لرستان گفت:طی ۶ ماهه اول امسال بیش از ۱۲ هزار واقعه تولد در لرستان به ثبت رسید

به گزارش افق لرستان، مدیرکل ثبت احوال لرستان گفت:طی ۶ ماهه اول امسال ۱۲ هزار تولد در استان ثبت شده که  از این تعداد ۲۶۰ مورد دو قلو و ۱۰ مورد سه قلو بوده است

امیری افزود: ۵۳ و دو دهم درصد موالید پسر و ۴۶ درصد دختر است.

همچنین طی این مدت ۷ هزار و ۷۰۰ مورد ازدواج و هزار و ۹۶۹ مورد طلاق در استان ثبت شده است

۴هزار و ۷۹۹ مورد وفات ثبت شده که ۵۸ درصد فوتی ها مردان و ۴۱ درصد فوت زنان بوده است.

اسامی حسین، آراد، امیرعلی، آریا و امیرحسین برای پسران و رستا، فاطمه، آوا، هانا و آوین بیشترین فراوانی را برای دختران در لرستان داشتند.