جشن تکلیف دو هزار دختر مکلف در لرستان
جشن تکلیف دو هزار دختر مکلف در لرستان
به همت بنیاد کرامت رضوی جشن تکلیف دو هزار دختر تحت حمایت کمیته امداد لرستان برگزار شد

به گزارش افق لرستان، معاون امور خادم یاری دبیرخانه کانون خدمت رضوی لرستان گفت: به همت خادمیاران رضوی ۲۰ هزار دختر تازه مکلف خانواده ی کمیته امداد امام خمینی (ره)با عنوان دخنران نوگل رضوی جشن تکلیف دختران خود را جشن می‌گیرند که دو هزار دختر نوگل سهم استان لرستان است که امروز به صورت نمادین مرحله دوم برای ۴۰۰ نفر برگزار شد.

بهزاد مرادی معاون کمیته امداد حضرت امام (ره) استان هم با اشاره به اجرای طرح دختران ماه با همکاری بنیاد کرامت آستان قدس رضوی در لرستان گفت: جشن تکلیف ۷۰نفر از دختران نوگل لرستانی به نمایندگی از دو هزار نفر از دختران مکلف با حضور خادمیاران رضوی در خرم آباد برگزار شد.

در این مراسم هدایایی معنوی متبرک به دختران مکلف اهداء شد.