حاج قاسم یک تفکر است!!!
حاج قاسم یک تفکر است!!!
حرمله های زمان که تیر بر گلوی علی اصغرها زده اند،تیرها را از کمان حماقت رها کردند تا او به آرزوی خود برسد و در دامن سالار شهیدان آرام بگیرد

تو مکن تهدیدم از کشتن
که من تشنه زارم به خون خویشتن

گر که ریزد خون من آن دوست رو
پای کوبان جان برافشانم بر او

رقص جولان بر سر میدان کنند
رقص اندر خون خود مردان کنند

تاریخ :۱۳۹۸/۱۰/۱۳
ارامگاه ابدی: گلزار ملکوتی بین المللی شهدای کرمان

رضا عصمتی/افق لرستان:  لبخندی شیرین بر لبانش نقش بسته بود، کمان ابروانش عُمق تفکر یک نسل را به تصویر می کشید ، نگاه سر به زیرش نشان از شرم بزرگ مردانی داشت که فقط در میدان کارزار صوت (هیهات منا الذاله )را به گوش ستمکاران می رساند…

غروب غمگین ،با دو دست ،سینه اش را محکم گرفته بود ، اما صلابت طلوع صبح چنان در چشمانش نقش بسته بود که لرزه بر اندام دشمنان لبیک گویان می انداخت!!!

او سالیان سال بود که به قدرت مصمم شدن، رسیده بود .خیره شدن به آسمان هفتم چنان پاک و زلالش کرد ،که دیگر منیت و عُجب در کالبدش نمی گنجید!

بر روح و جسمش انچان رهایی حک شده بود که باید گفت:رستم ز خویش و رنگ و بو در دل فقط او ماند و اوجز او به من چیزی مگو تنها به او دل داده ام…

چشمانش را باز و بسته نمود ، ماه را نظاره کرد ،نفسی عمیق از عمق وجود کشید، سرنوشت ساز بودن تصمیمش را به رخ جهانیان میکشاند….

قلبش در اختیار مرادی بود که مریدان بی شمار داشت…

زمان در دستانش ثانیه ها را پشت سر می گذاشت ،تاریخ به نام او ثبت شده بود و جای خود را در تقویم قلب مردم داده بود.

ذکر «وَالْحَمْدُ لِلّهِ قاِصمِ الجَّبارینَ مُبیرِ الظّالِمینَ» بر لبانش همواره جاریست، گوشه گوشه و ذره ذره خاک وطن پاره طنش می باشد…

جوانیش ، فرزندانش ،پاره های تنش را فدای آرمانی الهی کرده بود تا کرامت وجودش حتی بعد شهادت در اختیار تشنگان سلوکش قرار بگیرد…

بی وجودان نقشه های شوم در دست داشتند تا به یغماگریشان ادامه دهند ، اما سد محکمی از اراده فولادین آنچنان جلودارشان شده بود که سالیان سال جسارت ابراز وجود را به خود نمیدهند!!!

عملگرایی و سخنان برنده اش تیر تیزی به قلب دشمنان ایران و ایرانی فرو کرده بود.

هزاران هزار توطئه برای پاک کردنش در دست داشتند بی آنکه بدانند او ریشه در قلب نسلها دارد و هرگز فراموش نمی شود.

حرمله های زمان که تیر بر گلوی علی اصغرها زده اند ،تیرها را از کمان حماقت رها کردند تا او به آرزوی خود برسد و در دامن سالار شهیدان آرام بگیرد…

حاج قاسم یک تفکر است!!

انتقام سخت در انتظار شماست!!!