خانواده شاه بیت فرهنگ سازی منابع طبیعی
خانواده شاه بیت فرهنگ سازی منابع طبیعی
فرهنگ خانواده و اصلی ترین شاخصه داشتن جامعه خوب در مسئولیت مشترک اجتماعی است و این مسئولیت مشترک از خانواده شروع می شود؛

به گزارش افق لرستان، رئیس روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: خانواده شاه بیت فرهنگ خانواده و اصلی ترین شاخصه داشتن جامعه خوب در مسئولیت مشترک اجتماعی است و این مسئولیت مشترک از خانواده شروع می شود؛ چرا که خانه اولین نهادی است که ساختار شخصیتی و اجتماعی و عاطفی کودک در آن شکل می گیرد.

پیام عالیخانی چگنی افزود: خانواده های طبیعت دوست، کودکانی حساس به طبیعت تربیت می کنند که در آینده حافظان منابع طبیعی خواهند بود و هر آموزشی که از خانواده آغاز شود ماندگارتر و تأثیر گذارتر خواهد بود.

وی به روز سوم از هفته منابع طبیعی که تحت عنوان خانواده، همیاران طبیعت نامگذاری شده گریزی زد و اظهار کرد: یکی از آموزه های اصلی دین اسلام، احترام به حقوق دیگران است و مسئولیت پذیری در طبیعت نمونه بارزی از احترام به حقوق دیگران اطلاق می شود، چرا که طبیعت متعلق به همه افراد جامعه است.

عالیخانی چگنی ادامه داد: پویش های درختکاری منجمله پویش درختکاری در کمربند سبز خرم آباد، علاوه بر آثار مثبتی که بر روی اکوسیستم ها از جمله جنگل، مرتع و … دارد بلکه می تواند مخاطرات زیادی را از طبیعت و حیات وحش دور می کند و این خود یک نوع آموزش عملی به تمام افراد جامعه است که نسبت به محیط و طبیعت پیرامون خود مسئولیت پذیر باشند.