خشک شدن چندین باره زمین چمن فوتبال معمولان؛زیرساخت نامناسب یا  عدم نگهداری مناسب
خشک شدن چندین باره زمین چمن فوتبال معمولان؛زیرساخت نامناسب یا  عدم نگهداری مناسب
خبر خشک شدن زمین چمن فوتبال معمولان تازه است اما تازگی ندارد

یادداشت پیمان شمسی / افق لرستان، خبر خشک شدن زمین چمن فوتبال معمولان تازه است اما تازگی ندارد ، این اتفاق مبسوق به سابقه هربار کام جوانان و ورزشکاران معمولانی را تلخ می کند.

اگر موضوع ناشی از عدم نگهداری مناسب است که شایسته است در این روند اصلاحاتی صورت گیرد و در صورت ادامه دار بودن تغییراتی در افراد یا نوع نگهداری انجام شود.

اما مسئله ای که احتمال آن بیشتر است زیرساخت نامناسب و ناسازگاری چمن با شرایط آب و هوایی معمولان است که با کار کارشناسی دقیق بایستی دلایل خشک شدن های متعدد زمین چمن مشخص شود و اگر نوع چمن طبیعی جوابگوی این شرایط نیست یا چمن جدیدی با زیر ساخت مناسب کشت شود یا نوع چمن به مصنوعی تغییر یابد.

در هر صورت انتظار ورزشکاران و مردم معمولان فراهم شدن زمین فوتبالی مناسب و یک مجموعه ورزشی قابل استفاده برای عموم مردم و علاقه‌مندان است.