درخشش مخابرات لرستان در ارزیابی عملکرد
درخشش مخابرات لرستان در ارزیابی عملکرد
مخابرات منطقه لرستان موفق به کسب رتبه دوم در بین ۳۱ منطقه مخابرات کشور و رتبه اول در بین استان‌های همتراز در ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ شد

به گزارش افق لرستان،معاون راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران در نشست فعالان و عرصه ارتباطات با تشریح اهمیت زیربنایی بخش برنامه ریزی راهبردی در صنعت مخابرات گفت: با ارزیابی عملکرد انجام شده، مناطق مخابرات سمنان، لرستان، تهران، اردبیل و آذربایجان شرقی بهترین امتیازها را در ارزیابی های انجام شده به خود اختصاص داده اند.

شکوری با تشریح مدل ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی در بخش های مختلف اظهار داشت: درصد مطالبات وصول شده کلی آرپوی خدمات باند پهن و تجاری بررسی نرخ مهاجرت مشتریان و در نهایت تحقق برنامه های دایری در بخش های مختلف از اهم معیارهای ارزیابی است.

طبق گزارش شرکت مخابرات ایران و بر مبنای ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ مخابرات لرستان توانست رتبه دوم در بین ۳۱ منطقه مخابرات کشور و رتبه اول در بین استان‌های همتراز را در ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ کسب کند.

مدیر مخابرات منطقه لرستان در این باره گفت: بر اساس آخرین ارزیابی کمیته راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران از عملکرد مناطق، مخابرات منطقه لرستان توانست در بین ۳۱ استان، رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهد .

شمسی فر بیان کرد: این ارزیابی عملکرد برای ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ بوده است و مخابرات لرستان با کسب امتیاز لازم رتبه دوم کشوری و رتبه نخست مناطق همتراز را کسب کرد که این نتیجه تلاش و پشتکار تمامی مجموعه مخابرات منطقه است .

وی افزود : مخابرات مناطق در شاخص های مانند شبکه ، دیتا ، توسعه ارتباطات سیار، امور مالی و وصول مطالبات، منابع انسانی ، تجاری ، حقوقی ، امور مشتریان ، روابط عمومی ، تحقق دایری خدمات، ارائه پهنای باند خدمات دیتای تجاری، خدمات و محصولات نوآورانه و غیره مورد ارزیابی قرار گرفتند.