دشمن از دریچه رسانه به اقتصاد ما هجوم برده است
دشمن از دریچه رسانه به اقتصاد ما هجوم برده است
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه دشمن از دریچه رسانه به اقتصاد ما هجوم برده و داشته‌های ما را برعکس جلوه می‌دهد، گفت: این جام رسانه‌ای باید به سمت ایجاد جریان رسانه‌ای در امیدآفرینی پیش رود

به گزارش افق لرستان، سردار سرتیپ پاسدار محمد زهرایی اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت کرده که گفتمانش در دنیا هم الگوبرداری و تکثیر شده و هم جهان استکبار در برابر این گفتمان به زانو درآمده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر خیزش دانشجویی و بیداری ملت‌ها که شاهدیم از اثرات صادر شده جمهوری اسلامی است؛ منتها یک جای کار می‌لنگد و آن این است که دشمن در جنگ رسانه‌ای و شناختی توانسته اذهان برخی از نوجوانان و جوانان و بدنه مردم در داخل کشور نسبت به انقلاب و دستاوردهای آن مخدوش و ناامید کند؛ از این منظر که نگاه کنیم امید، ایجادامید، خبرهای امیدآفرین و پیوندهای اجتماعی که کنار همدیگر به سمتی که چهره اقتدار نظامی که در بیرون است در داخل کشور حمایت شود یک ضرورت است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: جام رسانه‌ای امید می‌گوید خبرهای امیدآفرینی و اقداماتی که منجر به نشاط و امید در جامعه شود کم نداریم و داستان حق و باطل همچون نور و ظلمت، روشنی و تاریکی است، وقتی رسانه‌ها امیدآفرینی نکنند دشمن شروع به ترویج ناامیدی در جامعه می‌کند؛ هرکجا نور نباشد تاریکی به وجود می‌آید.

زهرایی ادامه داد: هر تیم رسانه‌ای، هر خبرنگار، هر رسانه و هر اثر فاخر بسان چراغ و نورافکنی است که به جامعه روشنی می‌بخشد و این جام رسانه‌ای باید به سمت ایجاد جریان رسانه‌ای در امید آفرینی پیش رود.

وی بیان کرد: رسانه‌هایی که واقعیات را نمی‌بیند بدانند حقیقت یافتنی است نه بافتنی و متاسفانه برخی‌ها دارند این واژه‌ها را واژگون جلوه می‌دهند، اما بدانند غزه پس از ۸۰ سالی که زیر ظلم بود و امپراتوری رسانه‌ای نمی‌گذاشت حقیقت روشن شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور اضافه کرد: وقتی داریم در کنار هم زیست می‌کنیم و جامعه جهانی نظاره‌گر ما هستند و به این اقتدار غبطه می‌خورند چرا خودمان به این اقتدار و به پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلابی نبالیم؛ هرچند منکر وجود فسادها و رانت‌ها نیستیم.

زهرایی با بیان اینکه نباید به خاطر ایرادات جزئی صورت مساله را حذف کرد، گفت: دشمن از دریچه رسانه به اقتصاد ما هجوم برده و از داشته‌ها ما را برعکس جلوه می‌دهد.