دیدار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با سرپرست صدا و سیمای مرکز استان
دیدار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با سرپرست صدا و سیمای مرکز استان

شیرزاد نجفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با آرش احمدی سرپرست صدا و سیمای مرکز استان در خصوص تشریح و برنامه ریزی جهت پوشش خبری هفته منابع طبیعی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت: حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع، […]

شیرزاد نجفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با آرش احمدی سرپرست صدا و سیمای مرکز استان در خصوص تشریح و برنامه ریزی جهت پوشش خبری هفته منابع طبیعی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت: حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع، حفاظت‌ از آب و خاک به عنوان سرمایه های عظیم ملی از طريق مديريت علمی بر حوزه‌های آبخيز و رعايت اصول توسعه پايدار، جزو اهداف منابع طبیعی وآبخیزداری استان است.

شیرزاد نجفی افزود: منابع طبیعی جزء حوزه هایی است که نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق و گسترده می باشد و این امر ضرورت تعامل سازنده صداوسیما و اداره کل منابع طبیعی را دو چندان می کند.

در ادامه، سرپرست صدا وسیمای مرکز استان اهمیت ویژه حفظ و صیانت از منابع طبیعی را مهم برشمرد و گفت: حفظ منابع طبیعی کشور و استان سرمایه های ارزشمند ملی بشمار می روند که حراست از آن به عنوان وظیفه شرعی و ملی بر همگان واجب است.

آرش احمدی با اشاره به اینکه تبیین جایگاه و اهمیت حفظ این سرمایه های ملی، فرهنگ سازی در خصوص نحوه بهره گیری بهینه از این نعمات خداوندی از رویکردهای مهم صدا و سیما چه در سطح ملی و چه در سطح استانی می باشد خاطرنشان کرد: ظرفیت های خوب صدا و سیما قطعا می تواند جهت رسیدن به اهداف مهم خود در حفظ و صیانت از منابع طبیعی مثمرالثمر باشد.

پس از آن جلسه مشترکی با حضور دکتر منصور رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بصورت وبینار برگزار شد که منصور در آن جلسه اظهار کرد: اصلی ترین رسالت سازمان جنگل ها، حفاظت از منابع طبیعی است که بایستی انفال از مالکیت های خصوصی تفکیک شود و بنام دولت ثبت گردد.

وی با اشاره به اینکه خواهان تقویت مشارکت مردم برای همکاری با سازمان جنگل ها هستیم خاطرنشان کرد: انتظار داریم رسانه در سراسر کشور در ترغیب مردم برای مشارکت و در فرهنگ سازی برای معرفی کارها و پروژه های ارزشمند منابع طبیعی کما فی سابق کوشا باشد.

  • نویسنده : پیام عالیخانی چگنی