رها سازی زنبور براکون در مزارع نخود لرستان
رها سازی زنبور براکون در مزارع نخود لرستان
مبارزه بيولوژيک با کرم پيله‌ خوار نخود در سطح دو هزار هکتار از مزارع لرستان آغاز شد

به گزارش افق لرستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان گفت:مبارزه بیولوژیک با کرم پیله‌ خوار نخود در سطح دو هزارهکتار از مزارع لرستان آغاز شده است.

حذف سموم پرخطر، کاهش هزینه های تولید و سلامتی محصول از مزایای این نوع مبارزه است.

برای هر هکتار دو هزار فروند زنبور براکون نیاز است که در دو مرحله انجام می شود.

یک میلیارد و ۷۰۰ میلون تومان برای مبارزه با عوامل  زیان رسان در نظر گرفته و بالای  ۵۰۰ میلیون برای خرید زنبور براکون در لرستان اختصاص یافته است.

برداشت نخود از اوایل خرداد در لرستان آغاز و تا پایان مرداد ادامه دارد .