رییس هیات جودو لرستان انتخاب شد
رییس هیات جودو لرستان انتخاب شد
هادی کردی با کسب ۲۶ رای به عنوان رئیس هیات جودو استان لرستان انتخاب شد

به گزارش افق لرستان، مجمع انتخابات ریاست هیات جودو استان لرستان با حضور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو که ریاست مجمع را نیز عهده دار بود در سالن جلسات دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد.

در انتخابات مجمع ریاست هیات جودو استان لرستان دو نفر ثبت نام کرده بودند که در پایان هادی کردی با کسب ۲۶ رای به عنوان رئیس چهارسال آینده هیات جودو استان لرستان انتخاب شد.