سرپرست ثبت‌احوال شهرستان کوهدشت معرفی شد
سرپرست ثبت‌احوال شهرستان کوهدشت معرفی شد

به گزارش پایگاه خبری افق لرستان، طی حکمی که از سوی مدیرکل ثبت احوال استان لرستان، نصرت‌الله کونانی به عنوان سرپرست ثبت‌احوال شهرستان کوهدشت معرفی گردید. در این جلسه از زحمات مختار بازوند رئیس پیشین ثبت‌احوال کوهدشت تجلیل و نصرت‌الله کونانی به عنوان سرپرست جدید معرفی گردید.  

به گزارش پایگاه خبری افق لرستان، طی حکمی که از سوی مدیرکل ثبت احوال استان لرستان، نصرت‌الله کونانی به عنوان سرپرست ثبت‌احوال شهرستان کوهدشت معرفی گردید.

در این جلسه از زحمات مختار بازوند رئیس پیشین ثبت‌احوال کوهدشت تجلیل و نصرت‌الله کونانی به عنوان سرپرست جدید معرفی گردید.