سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان منصوب شد
سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان منصوب شد
امیرحسین ابراهیمی به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان منصوب شد

به گزارش افق لرستان، طی حکمی از طرف ابوطالب شفقت استاندار لرستان، امیرحسین ابراهیمی به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان منصوب شد.

امیرحسین ابراهیمی قبل از این انتصاب دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی کوهدشت را عهده دار بود.