شناسایی ۲۶۲ مورد تخلف اضافه تناژ در جاده‌های لرستان
شناسایی ۲۶۲ مورد تخلف اضافه تناژ در جاده‌های لرستان
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: در راستای طرح تشدید برخورد با متخلفین اضافه تناژ از ابتدای امسال تا ۲۰ شهریورماه ۲۶۲ تخلف اضافه تناژ شناسایی و اعمال قانون شده است