ضرورت توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در لرستان
ضرورت توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در لرستان
استاندار لرستان گفت: دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی توأم با بهره‌وری به عنوان یکی از مهمترین محورهای راهبردی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باید دنبال شود

به گزارش افق لرستان،  ابوطالب شفقت در بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی و باغ گیاه‌شناسی لرستان با اشاره به اینکه این مرکز یکی از

پنج مزرعه چند منظوره جهاد کشاورزی استان است، افزود: گزارش‌های بیان شده از سوی محققان مرکز مطلوب ارزیابی می‌شود.

استاندار لرستان گفت: مراکز تحقیقاتی از اجزای مهم بخش نظام تحقیق و توسعه نوآوری و فناوری کشور محسوب می‌شوند و جایگاه مهمی در زمینه گسترش مرزهای دانش و فناوری و حل مشکلات علمی کشور دارند.

شفقت با تاکید بر اهمیت ترویج در توسعه پایدار کشاورزی گفت: مراکز خدمات و ترویج جهاد کشاورزی نقش موثری در کیفیت تولید محصولات دارند.

استاندار لرستان به اهمیت تنوع ارقام تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان اشاره و تاکید کرد: دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی توأم با بهره‌وری به عنوان یکی از مهمترین محورهای راهبردی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باید دنبال شود.

شفقت با اشاره به اینکه کشاورزان نسبت به دانش‌بنیان کردن فعالیت خود جدیت داشته باشند، تاکید کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز پژوهشی و ترویجی علاوه بر افزایش بهره‌وری، امنیت غذایی را نیز به دنبال دارد.