سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر منصوب شد
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان،” توران محمدی” به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر منصوب شد

به گزارش افق لرستان  “منصور احمدی” مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان، با صدور حکمی” توران محمدی” را بعنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر منصوب کرد

پیش از این “علی نظری ترکارانی “این مسئولیت را برعهده داشت.

گفتنی است امروز با حضور سر پرست فرماندار ی پلدختر و احمدوند مدیر حراست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، معارفه خانم “محمدی”صورت گرفت.