فریضه ی جهاد تبیین
فریضه ی جهاد تبیین
وقتی به جنگ رسانه ها علیه واقعیت های انقلاب اسلامی ایران می نگریم ،بیش از پیش به حقانیت بیانات مقام معظم رهبری درخصوص جهاد تبیین ،نزدیک می شویم...

رضا عصمتی / افق لرستان، تمامی افراد جامعه، می بایست در برابر هجوم هجوهای رسانه های معاند مطالبه گری بحق داشته باشند تا تاکتیک های دشمنان در نطفه خفه شود .

روشنگری و بیان حقیقت در سیستم های جنگ سرد هیچ جایگاهی ندارد ،بلکه اساس و بنیاد این استدلال بر پایه منفعت طلبی های عامه پسند و عامه فریب طراحی شده است …!!!

باتوجه به شرایط امروز جهان ، جهاد تبیین را می توان در تقابل و مبارزه با تو طئه های دشمن دانست !
وقتی از طرف دشمن حرکت گمراه کننده ای به سمت ملت ایران سرازیر می شود ،می بایست از تأثیرگذاری ان بر افکار عمومی غافل نشد، بلکه برای خنثی نمودن، آن را تبیین و واکاوی کرد …!!!

تحلیل مفهوم یکی از راههای درک حقیقت بشمار می آید، اگر از زاویه” فریضه جهاد تبیین” به شرایط ممکن بنگریم ؛سد محکمی در برابر تصمیمات دشمن خواهیم ساخت ، که عملیات های فریب را یکی پس از دیگری خنثی خواهد کرد .

جریان انقلابی می بایست تحولی نو را در موضوع تبیین به اجرا بگذارد و
ایفاگری این نقش را فعالان اجتماعی و کنشگران سیاسی برعهده دارند …

برای مخاطبین آگاه چندان نیازی به توضیح نیست. اما به هرترتیب تآمل درعلل آن می تواند خالی از لطف نباشد .

لازم به ذکر است که می بایست تمایزهایی میان جهاد نظامی و جهاد تبیین وجود داشته باشد ، چراکه جهاد تبیین حقیقتی در دسترس عموم نیست ؛بلکه باید به سوی تحقق آن حرکت نمود.

یقینا پس از فرمایشات مقام معظم رهبری برما آنچنان که پنهان بود؛آشکار شده است که ما ،در منطقه این جهاد آسیب پذیرهستیم و اگر این ضعف ادامه پیداکند ،بدنه اجتماعی انقلاب دچار آسیب های جبران ناپذیرخواهد شد …!!!

تکرار این مهم از اصلی ترین راهکارهای محقق شدن آن بشمار می رود ، نیاز مبرم جهاد تبیین از آنجا نمایان می شود که ریشه ی اساسی مشکل به اقلیت ناآگاه منافق بازمیگردد. که بخش هایی از توده مردم را فریب می دهند و باخود همراه می کنند …!!!

زمانی جایگاه این جهاد نمایان می شود که اگر شکست رغم خورده باشد، مشخص است که دچار فقر تحلیلی و تبیینی شده ایم …

زاویه دید رسانه های دشمن به گونه ای تنظیم شده است ،تا کوچکترین نقطه ضعف را آنچنان بزرگ نمایی کند که مخاطب سطحی نگر، به راحتی فریب آن ترفند را بخورد…!!!

در مقابل این رویکرد اتفاقات بزرگ و دست آوردهای مهم را به زیرکی هرچه تمام تر در ترافیک اخبار روز قرار می دهند تا به چشم مخاطب نرسد.
این راهکار در دراز مدت تاثیرات خود را برجامعه می گذارد …!!!
امروزه جنگ رسانه ای از جنگ تسلیحات قوی تر صورت می گیرد. هرکشوری که قصد رخنه کردن در تمامیت سایر کشورها راداشته باشد دیگر نیاز نیست که خود را درگیر نبردهای تن به تن کند با تمرکز بر تحریک ذهن مردم آن کشور به نفع خود به برنامه بلند مدت خود دست پیدا میکند .

در این وظیفه جایگاه روشنفکران، روزنامه نگاران، مطالبه گران و کنشگران بیش از پیش به چشم می خورد.

تبیین وضعیت موجود می بایست به دقت صورت پذیرد، تا دیوارهای محکمی دربرابر حمله های دشمنان ساخته شود ….