معرفی هیأت رییسه شورای شهر خرم‌آباد در سال دوم
معرفی هیأت رییسه شورای شهر خرم‌آباد در سال دوم
هیات رئیسه شورای شهر خرم‌آباد برای دومین سال فعالیت آن معرفی و کرم نعمتی به عنوان رییس شورا انتخاب شد

به گزارش افق لرستان،در شصت و نهمین جلسه رسمی و فوق العاده شورای اسلامی شهر خرم آباد که به ریاست رضا بیرانوند و با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه سال دوم برگزار شد، کرم نعمتی با ۹ رای موافق از مجموع ۹ رای ماخوذه به عنوان رئیس سال دوم شورای دوره ششم انتخاب شد.

مجید دریکوند با ۹ رای موافق به عنوان نایب رئیس

رضا بیرانوند با ۹ رای موافق به عنوان منشی شورا

حجت الله احمدی پور با ۹ رای موافق به عنوان خزانه دار شورا برای مدت یک سال انتخاب شدند.