نگاه ویژه در انتخاب و انتصاب مدیران…!!!
نگاه ویژه در انتخاب و انتصاب مدیران…!!!
اصلاح روش مدیریت شهری اگر با جدیت و پشتکار صورت پذیرد ،در آینده شاهد رشد و پیشرفت در زمینه های گوناگون خواهیم بود..

یادداشت مسعود طولابی / افق لرستان، از مهمترین عاملان دست یابی به این مطلوب ،میتوان به انتصاب مدیران متخصص و با انگیزه در دستگاهای اجرایی که به واسطه توانایی های فردی به چنین جایگاهی رسیده اند اشاره کرد…!!!

نگاه متعصبانه و طایفه محور، می بایست بطور جد از دایره تصمیم گیری های کلان و سرنوشت ساز حذف شود،انتصابات فامیلی از مهمترین آفت های این نوع گماردن بحساب می آید…!!!

چرا که طی چند دهه گذشته این اتفاق هیچ گام مثبتی برای شهر ما به ارمغان نیاورده است و حتی بیش از پیش زندگی برخی را متمول وسرنوشت دیگران را رو به عقب کشانده است…!!!

با تاسف فراوان امروزه شاهد به وجود آمدن پدیده ای مخرب و بی تاثیر در شهر و استان هستیم.این نگاه که لبریز از تعصبات کورکورانه واحساسات منفعلانه از نوع طایفه گرایی های افراط محور است ،بدونه در نظر گرفتن سرنوشت جامعه اقدام به حمایت از شخصی میکنند که هیچگونه دانش و فضیلتی در مسائل کلان سرنوشت ساز جامعه نداشته و فقط به واسطه نسبت های نسبی و سببی او را مستحق اداره تصمیمات کلان میدانند…!!!

در چنین جوامعه ای حرف اول را تکثرمحض می زند،وفوری که نیاز نیست هیچ گونه تخصص و دانشی در زمینه تصمیمات مهم داشته باشد ،همان که تعدادش از سایرین بیشتر باشد ،صاحب امتیازات بالایی خواهد شد و سرنوشت یک جامعه را در دست خواهد گرفت…!!!

در این اجتماع هر طیف و شخصیتی که تعداد بیشتری فامیل و هوادار داشته باشد، بیش از دیگران حرف اول رامی زند و برای به دست آوردن کرسی های مدیریت شهری دندان طمع خود را تیزتر میکند..!!!

کشور ما امروز در شرایط حساسی به سر می برد و ما نبایست بهانه به دست دشمنان دهیم،هر حرکت اشتباه و نسنجیده می تواند بهانه ای باشد برای سو استفاده دشمن و بهره برداری از آن…!!!

اگر در انتخاب و انتصاب مدیران دقت لازم را بعمل نیاوریم هرگز شاهد رشد و پیشبرد منافع مفید نخواهیم شد…!!!

طرح پرسش گری از مدیران دو دهه گذشته میتواند کمک شایانی باشد برای پیدا کردن عدم های موفقیت در بیشتر زیر ساخت های استان و شهرستان.

طی سالهای اخیر مردم ما بیشترین اعتماد را به مسئولین بومی در دستگاهای اجرایی داشته اند،اما متاسفانه هیچ تغییری در ساختار بنیادین شهر به وجود نیامده است…!!!

عدم اشتغال،عدم توسعه ،نبود سرمایه گذار در عرصه تولید،
نبود کارخانجات،گماردن نیروهای غیر بومی در اندک دستگاهای فعال در سطح استان و شهرستان…!!!

این همه عدم را می توان ،عدم مدیریت نامید،اگر در عرصه ی کار و میدان کارزار از نیروهای انقلابی استفاده شود ،جا برای آن دسته از خودکامگان تنگ خواهد شد و دیگر به خود اجازه نخواهند داد برای سرنوشت دیگران با اعتماد به نفس واهی نقش آفرینی کنند…!!!