همسو شدن با دشمنان ایران عاقبتی جز گاو شیرده شدن را ندارد
همسو شدن با دشمنان ایران عاقبتی جز گاو شیرده شدن را ندارد
مسئول سازمان بسیج رسانه استان لرستان، دشمنان ایران چنان خوار شده اند که حتی نمیتوانند کوچکترین موارد آزادی بیان در رسانه ها را تحمل کنند و مدام دم از آزادی بیان میزنند

رضا مریدی اصل مسئول سازمان بسیج رسانه استان لرستان، ضمن محکوم نمودن اقدام وقیحانه ضد رسانه ای دولت کانادا در تحریم رسانه های انقلابی جمهوری اسلامی ایران گفت: وقتی دشمنان ایران چنان خوار شده اند که حتی نمیتوانند کوچکترین موارد آزادی بیان در رسانه ها را تحمل کنند و مدام دم از آزادی بیان میزنند.

تحریم چند خبرگزاری و روزنامه کشورمان توسط دولت کانادا یکی دیگر سرابهای آزادی رسانه ها با دید غربی ها میباشد.

دم از آزادی میزنند اما فقط برای خودشان

رئیس سازمان بسیج رسانه استان لرستان گفت: هر کشوری که همسو و در جهت منافع ایالات متحده آمریکا حرکت کند، به خیال خود از حمایت های این کشور برخوردارخواهد شد اما نمیداند که در بزنگاه از پشت توسط آمریکا خنجر خواهد خورد مگر اینکه همانند عربستان سعودی گاوی شیرده باشد.

سازمان بسیج رسانه استان لرستان به نمایندگی رسانه های استان لرستان ، حمایت قاطع رسانه های استان را از خبرگزاریهای فارس، تسنیم و روزنامه کیهان اعلان نموده و این عمل مغرضانه دولت کانادا را به شدت محکوم نموده، وتمامی رسانه ها و خبرنگاران آزادیخواه جهان را به مبارزه ی بی امان با نظام سلطه در راس آنها آمریکای جنایتکار فرا میخواند.