کانال های خبری رسانه هر روستا هستند ، انتقاد پذیری مدیران نشانه تعهد کاری آنان است
کانال های خبری رسانه هر روستا هستند ، انتقاد پذیری مدیران نشانه تعهد کاری آنان است
در دهه های گذشته خبر و خبررسانی و گزارش مشکلات در رادیو ، تلوزیون و روزنامه انجام میگرفت که از این خدمات سهم پایتخت و مراکز استان ها بیشتر بود.

حسین محمودوند / افق لرستان : با بوجود امدن فضای مجازی شهرها، بخش ها و روستاهها بتدریج خود صاحب رسانه شدند که خبرها و مشکلات دیارشان را بازتاب داده که علاوه براینکه مردم هر دیار از اوضاع و حوادث دیارشان سریعا اطلاع می یابند ، پلی برای شناخت مشکلات هر منطقه برای مسئولان شده اند.

با توجه به تحریم های ظالمانه دولت های استکباری و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور ، باید مسئولان وظایف خود را در حیطه کاری خود به نحو احسن انجام داده تا مردم علاوه بر تحمل مشکل اقتصادی دغدغه مشکلات عمرانی، ورزشی، درمانی، اجتماعی و…را نداشته باشند.

رسانه هر شهر و هر روستا موظف هست نقص ها را بصورت نقد و انتقاد گزارش داده و وظیفه مسئول رفع مشکلات وپاسخگو بودن ایشان به مشکل موجود باشد ، رسانه حق سانسور و دشمنی با هیچ مسئولی ندارد و اگر یک مسئول کارش را درست انجام داده آن را بازتاب داده و از او نیز تشکر کند هرچند که وظیفه اش را انجام داده اما برای ایجاد روحیه کاری و تفاوت میان مسئول وظیفه شناس و مسئول وظیفه نشناس لازم می‌باشد.

رسانه ای که کارهای یک مسئول را بازتاب ندهد وفقط مشکلات را بازتاب دهد هم دیگر رسانه عمومی نیست ویک رسانه شخصی است که فکر منافع خود میباشد یا میخواهد منافعی برای خود کسب کند.

مسئول در هر رده که باشد اگر از انتقاد بجا یک رسانه عادل کوه بسازد و دنبال حذف آن رسانه باشد و به انتقاد آن رسانه پاسخ ندهد،مسئول عموم مردم نیست چرا که در نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم سالاری حرف اول را می زند.

خوشبختانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر به کانال های خبری روستاه‌ها اهمیت داده و آنها را بعنوان رسانه روستاهها شناخته و ساماندهی این رسانه ها را در روند کار خود قرار داده است ، که جا دارد تشکر کنیم از نظری ترکارانی مدیر محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر که این ساماندهی را با جدیت دنبال می کند.