۱۴ هزار هکتار از اراضی غیر ملی لرستان تثبیت شد
۱۴ هزار هکتار از اراضی غیر ملی لرستان تثبیت شد
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تثبیت ۱۴ هزار و ۴۲۹ هکتار از اراضی غیر ملی این استان خبر داد