۲۶ اردیبهشت آخرین مهلت تبدیل مجوز‌های کاغذی به الکترونیکی
۲۶ اردیبهشت آخرین مهلت تبدیل مجوز‌های کاغذی به الکترونیکی
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی لرستان گفت:دارندگان مجوزه‌ای کسب کار کاغذی تا ۲۶ اردیبهشت فرصت دارند نسبت به تبدیل این مجوز به الکترونیکی اقدام کنند

به گزارش افق لرستان، علی محمدی افزود:این آخرین مهلتی است که مرکز ملی مجوز‌های کسب و کاربرای دارند گان مجوز‌های قدیمی داده است.

وی گفت: دارندگان مجوز‌های کسب وکار قدیمی بامراجعه به درگاه mojavez.ir با وارد کردن کدپستی، کد شناسه کسب و کار و شناسه کارت ملی به همراه شماره تلفن تا ۲۶ اردیبهشت نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

محمدی گفت:حذف امضا‌های طلایی و دیوان سالاری پیچیده اداری، روی زمین آوردن کسب و کار‌های غیر رسمی و زیر زمینی کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت از مزیت‌های طرح الکترونیکی شدن صدور مجوز‌های کسب و کار است .

در لرستان درراستای تبصره ۷ قانون تسهیل صدور مجوز‌ها طی دو سال گذشته  ۲۱ هزار مجوزکسب وکاری کاغذی درلرستان شناسه یکتا گرفتند .

هم اکنون در لرستان ۶۶ هزار مجوز کسب و کار قدیمی وجود دارد که استان‌های لرستان با ۳۲ درصد و گیلان با ۲۴ درصد بهترین عملکرد را در بحث تبدیل مجوز‌های کاغذی به الکترونیکی داشتند.