۳۷۰ هزار هکتاراز اراضی استان تحت پوشش طرح جهش تولید در دیمزارها
۳۷۰ هزار هکتاراز اراضی استان تحت پوشش طرح جهش تولید در دیمزارها
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: کل اراضی تحت کشت زراعی استان درسال جاری قریب به ۴۵۰هزار هکتار است که ازاین مقدار حدود ۳۷۰هزار هکتار تحت پوشش طرح جهش تولید دردیمزارها قرار داردکه به دستور مقام معظم رهبری و با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام "ره"این طرح در حال اجراست

به گزارش افق لرستان، سید عماد شاهرخی اظهارکرد: ما در سال اول ۱۰ درصد افزایش تولید در سال دوم چهارده درصد افزایش تولید درسطح زیر کشت اراضی دیم را داشتیم و امیدواریم با توجه به بارش های مناسب امسال، این تولید افزایش یابد.

وی عنوان کرد: مهم ترین نکته این طرح و اساس کار مشارکت مردم و کشاورزان در این طرح است و با توجه به بهره برداران به درجه ای از دانش فنی رسیدن که امروزه می دانند تناوب درکشت ازمهم ترین عامل در افزایش تولید و بهره وری هست وبه همین خاطر خیلی از بهره برداران به جای یک کشت متوالی سعی می‌کنند تنوع درکشت رارعایت کنند و الان شاهد توسعه کشت دانه روغنی به ویژه کشت کاملینا هستیم که همین تناوب درکشت نه تنها باعث افزایش تولید محصولات زراعی می باشد بلکه درکاهش آفات نیز موثر خواهد بود.

شاهرخی تصریح کرد: در این طرح کارشناسان باتمام دانش فنی خوددررعایت تناوب درکنارکشاورزان قرار گرفته اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به جذب ادوات کشاورزی در راستای طرح جهش تولید در دیمزارها اشاره کرد وگفت: در سال ۱۴۰۲بتوانیسم درراستای حمایت از بهره برداران و توسعه طرح جهش تولید دردیمزارها درقالب تسهیلات بانکی باسود ۴درصد وبابازپرداخت ۶ساله ۵۳۱دستگاه بااعتبار۶۷ میلیارد تومان درنظر گرفته شده وتاکنون ازاین مبلغ حدود۱۴میلیاردتومان و۹۴دستگاه جذب شده است که به تدریج متقاضیانی که در بانک تشکیل پرونده داده اند ازاین ادوات بهره مند خواهند شد.

شاهرخی افزود: کشاورزان توصیه لازم کارشناسان را در مراحل کاشت ، داشت و برداشت درنظر بگیرند و با توجه به اینکه سال جدید بنام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده؛ شاهد افزایش تولید محصولات زراعی باشیم.

وی تصریح کرد: سال قبل ما ۵۱۰ هزار تن گندم را تحویل سیلوهای غله دادیم که نسبت مشابه سال قبل ۲برابر افزایش تولید ونسبت مشابه به سال ماقبل ۴برابر افزایش تولید داشتیم وامسال با روند خوبی که ارزیابی شده وبا گندم بذری داریم پیش بینی می شود تا ۵۵۰ هزارتن تولید گندم داشته باشیم.