یکشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۱
کانال های خبری رسانه هر روستا هستند ، انتقاد پذیری مدیران نشانه تعهد کاری آنان است ۱۶ آبان ۱۴۰۰

کانال های خبری رسانه هر روستا هستند ، انتقاد پذیری مدیران نشانه تعهد کاری آنان است

در دهه های گذشته خبر و خبررسانی و گزارش مشکلات در رادیو ، تلوزیون و روزنامه انجام میگرفت که از این خدمات سهم پایتخت و مراکز استان ها بیشتر بود.