جشنواره ۲ سالانه سرنا نوازی - پایگاه خبری افق لرستان | پایگاه خبری افق لرستان
جشنواره ۲ سالانه سرنا نوازی

جشنواره ۲ سالانه «سرنا نوازی» با عنوان «مروارید اقیانوس» یادمان استاد شاه‌میرزا مرادی و استاد رحم‌خدا نوری‌شاد روز دوشنبه با حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در روستای گردشگری بیشه برگزار شد.