خادمی که تروریست داعشی در حرم شاهچراغ را خلع سلاح کرد - پایگاه خبری افق لرستان | پایگاه خبری افق لرستان
خادمی که تروریست داعشی در حرم شاهچراغ را خلع سلاح کرد

فرزاد بادپا: وقتی دیدم آن تروریست به زائران شلیک می‌کند خونم به جوش آمد نتوانستم خودم را کنترل کنم و به‌سمتش دویدم