گامی بلنددر راستای آزادسازی عرصه قلعه فلک الافلاک خرم آباد - پایگاه خبری افق لرستان | پایگاه خبری افق لرستان
گامی بلنددر راستای آزادسازی عرصه قلعه فلک الافلاک خرم آباد

صبح امروز با حضور دکتر زیویار استاندار لرستان و با تخریب سه باب مغازه در عرصه قلعه فلک الافلاک یک گام دیگر تا آزاد سازی کامل این مجموعه تاریخی ،فرهنگی برداشته شد.